ARCHIVE du patrimoine immatériel de NAVARRE

Bertsolariak


Betsolariak. Mendian zeudenean berrtsotan aritzen zen Beruete Esteban. Igoan Jose Martikorena. Etxalekuko okina ere bertsolaria zen. Ihabengo postaria ere berrtsotan aritzen zen. Gartzaronen ere bazegoen bertsozalea.