ARCHIVE of the immaterial heritage of NAVARRE

Inklusako haurrak


Normalean ez ziren inklusako haurrak hartzen, baina Berueten bazegoen etxe bat 3 haur hartu zituztenak, diru pixka bat ematen zutela eta hala animatu ziren hartzera, baina gero nahikoa lan izan zuten haiek aurrera eramaten.