ARCHIVE of the immaterial heritage of NAVARRE

Ilunizkila


Ilunizkilarekin hanka bat plazan eta bestea etxean! Ilunizkila baino beranduago heltzean aita zain izaten zen eta bronka fuertea izaten zuten.